Upphov

All text och bild är © 2012 David Sohlberg där annat inte anges.

Material från denna webbplats får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av mig, allt i enlighet med gällande lagar för upphovsrätt.

Kort sagt – vill du använda någon av texterna eller fotografierna så fråga innan du använder dem. Vi kan säkert komma fram till en bra lösning.

Du når mig enklast på 070 – 452 63 17.

/David

FireStats icon Använder FireStats